Het opnieuw ontwerpen van de Supply Chain

Mieloo & Alexander begeleidden een snel uitgevoerd onderzoek naar de Supply Chain, gevolgd door een gedetailleerde analyse van de Supply Chain. Op basis van het resultaat werd geadviseerd de structuur van de Supply Chain aan te passen om aan de toekomstige vraag te voldoen.

 

ab-enzymesIn het begin van 2009 hebben Mieloo & Alexander een snel uitgevoerd onderzoek naar de Supply Chain volbracht. De bevindingen gaven aan dat het structurele ontwerp van het Supply Netwerk, de supply chain processen en de onderliggende systemen van het Supply Netwerk niet in staat zijn om aan de vraag naar hogere serviceniveaus van de klant en de interne vraag naar verbeterde efficiëntie en vermindering van kosten te voldoen. Er was een gedetailleerdere analyse nodig om de bevindingen van het snel uitgevoerde onderzoek te valideren en te kwantificeren en om over de meest optimale supply chain voor AB Enzymes te kunnen adviseren.

 

Mieloo & Alexander hebben een gedetailleerde analyse van het supply chain model van AB Enzymes uitgevoerd. Ook hebben ze de uiteindelijke aanbevelingen voor het aanpassen van het structurele ontwerp van het Supply Netwerk gepresenteerd, om zo AB Enzymes in staat te stellen om aan de vraag naar hogere serviceniveaus van de klant en de interne vraag naar verbeterde efficiëntie en vermindering van kosten te voldoen.

 

De resultaten van de gedetailleerde analyse omvatten:

 • Een haalbaarheidsbeoordeling en een kwantificering van bedrijfsvoordelen van lokale productie op bestelling.
 • Een high level proces-, systeem- en organisatie-ontwerp.
 • Een overgangsplan en een schatting van de benodigde inzet en kosten van de overgang.

 

Belangrijkste aspecten:

Programmadefinitie en planning;

 • Validering en kwantificering van de resultaten van het snel uitgevoerde onderzoek naar de Supply Chain (in januari 2009 door Mieloo & Alexander uitgevoerd), waaronder de spreiding van de behoeften van de klant, de dichtheid van de productwaarde, etc.
 • De volgende belangrijkste supply chain gegevens zijn opgeleverd: De maximum dichtheid van de productwaarde van halffabrikaten en de kostencurve van de supply chain van AB Enzymes.
 • De planningsstrategie van de supply chain van het lokale make-to-order model.
 • De definitie van benodigdheden van het lokale make-to-order model.
 • De operationele kosten-batenanalyse van het lokale make-to-order model (inclusief invoer, regelgeving, etc.).
 • Het high level proces-, systeem- en organisatie-ontwerp van het lokale make-to-order model; – Een verkennende beoordeling van het best toepasbare ERP-systeem voor AB Enzymes.
 • Het high level overgangsplan om het lokale make-to-order model te realiseren.
 • Het opmaken van een businesscase voor de gecombineerde implementatie van het lokale make-to-order en ERP-systeem.

Meer informatie